Psikiyatristim.Net

Psikoloji, Psikiyatri, Psikolog, Depresyon, Kaygı

Hipokondriyazis (Hastalık Hastalığı)

clock Mayıs 11, 2012 17:04 by author Hüseyin Yıldırım
Adını kaburgaların altındaki bölgeyi anlatan latince "hypochondrium" sözcüğünden alan bu bozukluk, bedende fiziksel bir bozukluk olmaksızın sürekli hastalık kaygıları ve çeşitli bedensel yakınmalarla karakterizedir. Bu bozukluğu ilk kez adlandıran hekim Hipokrattır ve bu hastalarda karın bölgesiyle ilgili yakınmaların yaygın oluşundan ötürü bu adı vermiştir. Hastaların bedensel yakınmaları önemli ölçüde sıkıntıya yol açar ve kişisel, mesleki ve toplumsal rolleriyle ilgili işlevlerde bozulmaya neden olur. Klinik &... [Fazlası]


Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

clock Mayıs 11, 2012 17:01 by author Hüseyin Yıldırım
Öğrenme bozukluğu dinleme, konuşma , okuyup yazma, muhakemede bulunma ve matematik işlemleri yapma yeteneklerinin elde edilmesi ve kullanılmasında önemli zorluklarla beliren bir bozukluktur.Okuma becerisinde bozukluğa (doğru okuyamama, yavaş okuma gibi) disleksi adı verilmektedir.Bu duruma ek olarak, konuşmada gecikme, dil becerilerinde sıralamada, sağ-sol ayrımında bozukluk ile birlikte görülebilen bir psikiyatrik sorundur. Çocuklar yaşıtlarına göre bu özellikler açısından daha zayıf kalırlar. Çocuklar kelimeleri ses ya da anlamca benzerleri ... [Fazlası]


Bilinç

clock Mayıs 11, 2012 16:59 by author Hüseyin Yıldırım
Zihin Freud'un zihinsel işleyişe ilişkin çeşitli varsayımları olmuştur. Başlangıçta ruhsal işleyişi içiçe geçen mercekler gibi tasarlamış,ancak bu tasarısıyla günlük uygulamalarda karşılastığı sorunları açıklamada güçlük çekince hemen bu varsayımdan (daha sonra teselskopik diye adlandırılmıştır) vazgeçmiştir. Daha sonraki yıllarda geliştirdiği temel varsayımlarından ilkini ortaya atmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse : Topografik Varsayım Bu varsayıma göre zihinsel işleyiş (mental aygıt) bilinç... [Fazlası]


Bilinçdışının İşleyişi

clock Mayıs 11, 2012 16:57 by author Hüseyin Yıldırım
Bilinçdışındaki zihinsel işleyiş tıpkı rüyalarda olan işleyiştir. Bu işleyişe birincil süreç düşüncesi adı verilir ki küçük çocuklar,şizofreni vb. psikozlar ve nevrozların bazı tiplerinde görülür. Bu durumlarında birincil süreç ortama egemen olur. Olağan koşullarda erişkin,sağlıklı bir insanın mantık çerçevesinde,anlaşılır düşünce biçimi ikincil süreç düşüncesidir.Yani düşünce mantık süzgecinden geçirilirse ikincil düşünce olu... [Fazlası]


Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu (PAKB)

clock Mayıs 7, 2012 22:11 by author Hüseyin Yıldırım
Pasif-agresif kişilik bozukluğunun göze çarpan en belirgin özelliği, dıştan gelen herhangi bir isteğe, engelleme ve tepki gösterme davranışlarıyla karşı koyulmasıdır. Sözkonusu bu davranışlar işi erteleme, kalitesiz iş yapma ve unutma biçiminde kendini gösterir. Bu insanlar mesleki ve sosyal alanlarda standartların altında bir performans gösterirler. Tahmin edilebileceği gibi bu özellikler pek çok kişide görülebilir ama PAKB olan bireylerde kronik ve esnetilemeyen bir davranış örüntüsü haline gelmiştir. PAKB... [Fazlası]


Paranoya

clock Mayıs 7, 2012 22:08 by author Hüseyin Yıldırım
Başlıca belirtisinin sanrılar olduğu psikiyatrik bozukluklardır. Hasta genellikle iyi giyimlidir ve kişilikte bir dagilma ya da günlük bir bozulma görülmez. Fakat egzantrik, garip, kuşkucu ya da düşmanca tutum içinde olabilir. Hastanın duygudurum sanrısının içeriği ile uygunluk gösterir. Büyüklük sanrıları olan hasta coşkulu,kötülük görme sanrıları olan hasta kuşkucudur. Klasik tanım sanrısal bozukluğu olan hastaların belirgin ve sürekli varsanılarının bulunmamasını öngörüyorsa da DSM-III-R ve DS... [Fazlası]


Sanrı Türleri

clock Mayıs 7, 2012 22:03 by author Hüseyin Yıldırım
Düşünce içeriğindeki en önemli bozukluk sanrılardır. Sanrı (delusion,délire) belli bir çağda ve toplumda gerçeğe uymayan mantıklı tartışma ile değiştirilemeyen düşünce demektir. Sanrıların dışında aşırı değerlendirilmiş düşünceler (hastalıkla,dinsel ve metafizik konularla,vb. ile ilgili),çeşitli saplantılar (obsesyonlar) bulunabilir. Perseküsyon Sanrıları Kötülük görme ile ilişkilidir. Kişi kendisine komplo kurulduğuna,öldürülmek istendiğine,takip edildiğine vb. inanır. Referans San... [Fazlası]


Psikokinezi

clock Mayıs 7, 2012 21:58 by author Hüseyin Yıldırım
Psikokinezi ya da ruhsal devim, sayıları cok az olan bazı yetenekli kişilerin bazen farkında olmadan zihin gücüyle cisimleri hareket ettirme veya fiziksel olayları etkileme yeteneği anlamında teknik bir terimdir. Örneğin, zarların sürekli olarak altı düşürülmesi gibi. Ancak, eğer zihin zarları bu biçimde düşürebiliyorsa, zar döndüğü sürece altıyı gösteren yüzünün ne yanda olduğunu anlamak için yine Duyu ötesi algı’ya başvurulması gerekir. Yoksa, ruhsal mesajın ne zaman gönderilece... [Fazlası]


Şizofreni

clock Mayıs 7, 2012 21:56 by author Hüseyin Yıldırım
Bozukluğun temel bir başlangıç biçimi yoktur. Belirtiler kısa zamanda gelişim gösterebileceği gibi yavaş ve sinsi olarak da ortaya çıkabilir. Çoğunlukla gözlenen başlangıç belirtileri cevreye karşı ilgi azalması,toplumdan kaçma,aşırı biçimde kendi bedeni ile uğraşma,üzerinde cok durulmuş ve garip değerlendirmelere varmış düşünce içeriklikleri,metafizik ve dinsel uğraşlar,kendine bakmada bozulma biçiminde olabilir. Bunun dışında bazen obsesif-kompulsif bozukluğu,depresif bir klinik tabloyu,sinirlilik,aşırı y... [Fazlası]


Tokofobi

clock Mayıs 7, 2012 21:54 by author Hüseyin Yıldırım
Doğum yapma korkusu olarak tanımlanan tokofobi, düşünüldüğünden daha yaygın ve etkili. Tokofobi konusunda bugüne dek ilk kez yapılan bir araştırma, en az 6 kadından birinin doğum yapmaktan aşırı korktuğu için hamile kalmaktan vazgeçtiğini veya düşük yaptığını ortaya koydu. Bu konuda İngiltere'nin önde gelen uzmanlarından Dr.Kristina Hofberg, bu korkunun her yaşta, her ırkta ve her kültürde görülebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar genel olarak bu korkuyla yeterince ilgilenmiyor, ancak kadınlar için bu... [Fazlası]